Правила

01. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
02. Всички изпратени материали остават във владение на Фестивал и академия АЛЕГРА и не подлежат на връщане.
03. Чрез подаване на кандидатурата си за конкурса, участниците упълномощават организатора, т.е. Фондация Алегра, да използва всички фото, видео и аудио материали от конкурса по свое усмотрение с цел реклама и популяризиране на Фестивала, конкурса и академията АЛЕГРА.
04. Организаторът си запазва правото да изменя правилата в съответствие с всички разпоредби, наложени от българското правителство и компетентните органи по отношение на Covid-19.