Изисквания

Кандидатите трябва да предоставят видеозапис както следва:
 • Категория А: програма с дължина максимум 7 мин (свободен избор, поне две пиеси).
 • Категория В: програма с дължина максимум 10 мин (свободен избор, поне две пиеси от различни епохи).
 • Категория С: програма с дължина максимум 15 мин (свободен избор, поне две пиеси от различни епохи).

Желателно е една от пиесите във видео записа да е пиеса, която може да се изпълнява със струнен оркестър (аранжименти са допустими).

Видеозаписите трябва да отговарят на следните изисквания:
 • Видеозаписът трябва ясно да показва лицето и ръцете на изпълнителите по време на цялата му продължителност.
 • Видеозаписът трябва да е с високо качество (минимум 720p).
 • Видеозаписът трябва да е публично достъпен.
 • Изпълнението трябва да е направено не по-рано от 01 януари 2022г.
 • Не се допуска видео редакция, която има за цел да изопачи представата за изпълнението на музиката. Подобна видео обработка ще доведе до дисквалификация на участника.
 • Няма конкретно изискване относно онлайн платформата за видео стрийминг (напр. YouTube, Vimeo, Youku и др.), стига тя да е свободно достъпна от Европа.
 • Няма конкретни изисквания по отношение на мястото на запис или облеклото. Достатъчно е изпълнителите да са облечени по подобаващо уважителен начин.
 • Различни композиции мога да бъдат записани поотделно. Препоръчително е индивидуалните записи да се компилират в един видео линк.