Награди

Победителите в категории А и В получават покана да участват като солисти на камерен оркестър в концерт в София. Парични награди няма да се присъждат в тези категории.
На победителите в категория С ще бъдат присъдени по три награди за всеки инструмент по-отделно както следва:
Първа награда: €300
Втора награда: €200
Трета награда: €100
В допълнение на паричните награди, всички победители в категория С ще бъдат поканени да участват като солисти на камерен оркестър в концерт в София в средата на месец юли.
Предвидени са и специални награди във формата на стипендии за участие в майсторските класове на Академия Алегра, както и покани за участие в Хамбург в партньорство с фестивала Stage4Kids.