Правила

Изисквания към видеозаписа

Участието в първите два тура на Международния конкурс АЛЕГРА става чрез видеозаписи на участниците. Видеозаписите трябва да се качени на онлайн платформа за видео стрийминг (YouTube, Vimeo, Youku или подобни) и трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Видеозаписът трябва ясно да показва лицето и ръцете на изпълнителите по време на цялата му продължителност.
 • Видеозаписът трябва да е с високо качество (минимум 720p).
 • Видеозаписът трябва да е публично достъпен.
 • Изпълнението трябва да е направено не по-рано от 01.01.2021г.
 • Не се допуска видео редакция, която има за цел да изопачи представата за изпълнението на музиката. Подобна видео обработка ще доведе до дисквалификация на участника.
 • Няма конкретно изискване относно онлайн платформата за видео стрийминг (напр. YouTube, Vimeo, Youku и др.), стига тя да е свободно достъпна от Европа.
 • Няма конкретни изисквания по отношение на мястото на запис или облеклото. Достатъчно е изпълнителите да са облечени по подобаващо уважителен начин.
 • Различни композиции мога да бъдат записани поотделно. Препоръчително е индивидуалните записи да се компилират в един видео линк.

Правила

 • Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
 • Всички членове на журито имат равнoправни гласове. Гласуването на председателя на журито е решаващо, ако има равенство в резултатите.
 • Първият тур е предварителен, на който журито гласува само с „да / не“. В следващите турове ще се използва точкова система за оценяване на всеки участник.
 • Точкова система: 1 – 25, където 25 = най-високата оценка и 1 = най-ниската оценка; всеки член на журито дава своите оценки в цели числа без десетична запетая.
 • Всеки член на журито предоставя своите оценки (само броя точки, в писмен вид, с подпис) на секретаря на журито или председателя на журито.
 • Максимум 30 кандидати ще бъдат допуснати до втория тур.
 • Не повече от шестима кандидати с най-голям брой точки ще се класират до финалния тур. Ако се получи равенство на шеста позиция, т.е. шестият и седмият кандидат получат равен брой точки, председателят на журито ще определи кой ще бъде допуснат до трети тур.
 • Организаторите на конкурса определят реда на представяне на участниците.
 • В третия тур членовете на журито предоставят точки само за тримата според тях най-добри кандидати. В случай, че двама участници получат еднакъв брой гласове, журито ще добави точките, присъдени във втория кръг, за да определи победителя. В случай, че този процес все пак води до равенство, победителят ще бъде определен от председателя на журито.
 • Всички резултати в точкови стойности са видими само за членовете на журито. Освен това се изисква журито да бъде дискретно и да не ги споделя с външни лица.
 • Комисията, отговорна за преброяването на гласовете, се състои от председателя на журито, художествения директор и административния директор на Фестивала и академията АЛЕГРА.
 • При непълно заплатена такса, участникът трябва да доплати, така че необходимата такса от 100/120 евро да бъде преведена в пълен размер преди крайния срок за кандидатстване. В противен случай, участникът ще бъде дисквалифициран.
 • Всички изпратени материали остават във владение на Фестивал и академия АЛЕГРА и не подлежат на връщане.
 • Предоставени документи, написани на езици различни от английски или български, трябва да бъдат придружени от превод на един от посочените по-горе езици.
 • Чрез подаване на кандидатурата си за конкурса, участниците упълномощават организатора, т.е. Фондация Алегра, да използва всички фото, видео и аудио материали от конкурса по свое усмотрение с цел реклама и популяризиране на Фестивала, конкурса и академията АЛЕГРА.

Организаторът си запазва правото да изменя правилата в съответствие с всички разпоредби, наложени от българското правителство и компетентните органи по отношение на Covid-19.