Турове

Конкурсът Allegra ще се проведе в три тура, победителите в които ще бъдат определени от международно жури.

Първи тур

С кандидатурата си участниците трябва да представят линк към видеозапис (моля, вижте Изисквания към видеозаписа в раздел Правила) на свободно избрана програма в рамките на 20 до 30 минути. Краен срок за кандидатстване: 18 април 2021 г., 18:00 ч.

Участниците ще бъдат информирани индивидуално по имейл за резултата си. Класиралите се за втори тур ще бъдат обявени на уебсайта на Allegra Festival and Academy на 30 април 2021 г.

Втори тур

Максимум 30 участника ще бъдат допуснати до втори тур. Те ще трябва да изпратят линк към видеозапис (моля, вижте Изисквания към видеозаписа в раздел Правила) на програма, която не надвишава 30 минути, не по-късно от 20 май 2021 г. 18:00 ч. Участниците отново са свободни да избират репертоара си, но програмата трябва да включва поне едно произведение за съответния инструмент от списъка в меню Репертоар: цигулка, виола и виолончело.

Участниците ще бъдат информирани индивидуално по имейл за резултата си, който ще бъде също така публично обявен на уебсайта на Allegra Festival and Academy не по-късно от 31 май 2021 г., 18:00 ч.

ТРЕТИ ТУР

Максимум 6 участника ще бъдат поканени за финалния трети тур, който ще се състои в рамките на седмото издание на Festival and Academy Allegra. Този тур ще се проведе под формата на два концерта пред публика в град Русе на 17 и 18 юли 2021 г. За финалистите ще бъдат осигурени корепетитори.

За финалния тур участниците подготвят и изпълняват свободно избрана програма с продължителност до 45 минути, която трябва да включва поне едно солово, както и само едно камерно произведение за съответния инструмент от списъка в меню Репертоар: цигулка, виола и виолончело.

Камерните произведения ще бъдат изпълнявани от участниците заедно с членове на журито. Репетициите за трети тур ще се проведат на 16 и 17 юли 2021 година.

Окончателното класиране ще бъде определено от журито въз основа на представянето във финалния кръг и видеозаписите от  първи и втори тур. Журито ще гласува финалното класиране след концерта на 18.07.2021. Победителите и наградите ще бъдат представени в същата вечер. Всички финалисти на конкурса трябва да присъстват на церемонията по награждаването.