Covid-19

Очакваме с нетърпение да Ви приветстваме в Русе и заедно с Вас да се потопим в света, който за съжаление стана твърде тих през последните няколко месеца – светът на музиката. Същевременно, специалните обстоятелства наложени от Covid-19 изискват да предприемем конкретни мерки в полза на участниците и публиката на фестивала. Призоваваме Ви за следното:

 • Спазвайте поне 1,5 метра разстояние един от друг, особено в затворени помещения.
 • Спазвайте хигиенните разпоредби и редовно използвайте дезинфектант.
 • Носенето на маска в затворени помещения ще бъде задължително по време на занятията, ако не може да се съблюдава социално дистанциране.
 • Ако идвате от чужбина, проверете актуалните изисквания за влизане в страната.
 • Избягвайте обществения транспорт, когато е възможно, знаейки че:
   Осигуряваме трансфер от летище Букурещ (OTP) до Русе и обратно.
   Нашите дейности в Русе са съсредоточени в центъра на града, т.е. на разстояние, което може да бъде покрито пеша

Ако възникнат проблеми с посещаването на дадено събитие поради ограничения за пътуване произтичащи от Covid-19, моля, свържете се незабавно с нас за да можем заедно да намерим най-доброто решение.

Апелираме към Вас да подходите към ситуацията отговорно. Отменете участието си по собствена инициатива и ни уведомите незабавно, в случай, че проявите симптоми на болестта или знаете, че сте били в контакт със заразено лице.
Описаните по-горе мерки и разпоредби относно Covid-19 ще бъдат коригирани в зависимост от текущата ситуация и в пълно съответствие с мерките и предписанията на българското правителство и компетентните власти. Този раздел ще бъде актуализиран своевременно. Препоръчваме Ви да го проверявате редовно.