Цигулка

2ри Тур | Произведения по избор

Участниците, допуснати до втори тур, трябва да включат в програмата си поне едно от посочените по-долу произведения:

Johann Sebastian Bach
Chaconne from Violin Partita No. 2 in D minor, BWV 1004
или
Fugue from Violin Sonata in G minor, BWV 1001

Georg Philipp Telemann
Една от 12 Fantasias for Solo Violin

Eugene Ysaÿe
Sonata No. 1 in G minor 1ва част
Sonata No. 3 in D minor, „Ballade”
Sonata No. 4 in E minor, 1ва част
Sonata No. 6 in E major

Niccolò Paganini
Един от Capricci
Nr. 4 / 5 / 7 / 17 / 24

3ти Тур | Произведения по избор – соло

Участниците, допуснати до трети тур, трябва да включат поне едно солово и само едно камерно произведение в програмата си:

Wolfgang Amadé Mozart
1ва част от цигулков концерт с каденца

Johannes Brahms
Violin Sonata No. 1 in G major Op. 78, 1ва част
или
Violin Sonata No. 2 in A major Op. 100, 1ва част

Robert Schumann
Violin Sonata No. 1 in A minor, Op. 105, 1ва част
или
Violin Sonata No.2 in D minor Op. 121, 1ва част

Franz Schubert
Sonata in A major Op. 162, D. 574, 1ва част

Richard Strauss
Violin Sonate E-flat major, Op. 18, 1ва част

3ти Тур | Произведения по избор – камерна музика

Wolfgang Amadé Mozart
Duo for Violin and Viola in G major K. 423, 2ра или трета част
Quintet C major, 2ра част

Ludwig van Beethoven
Piano Trio in D major, Op. 70, No. 1, 1ва част
Piano Trio in E-flat major, Op. 70, No. 2, 1ва част

Johannes Brahms
Piano Trio No. 1 in B major, Op. 8: I. Allegro con brio,
Piano Quartet No. 3 in C minor, Op. 60:
I. Allegro non troppo
III. Andante

Franz Schubert
String Trio in B-flat major, D. 581, 1ва част
String Trio in B-flat major, D. 471, 1ва част

R. Schumann
Piano Quartet E-flat major, Op. 47,
I. Sostenuto assai – Allegro ma non troppo
или
III. Andante cantabile

A. Dvorák
Piano Trio No. 4 in E minor, Op. 90, „Dumky”

Maurice Ravel
Piano Trio A minor
1ва часат
или
2ра част

Gustav Mahler
Piano Quartet in A minor

Zoltán Kodály
Serenade for 2 Violins and Viola, 1ва част